Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Yazma Eserlere Erişim

Başkanlığımızca hizmete sunulan ve Müdürlüğümüz okuyucu salonundan da erişim sağlanabilen Yazma Eserler Portalı üzerinden Başkanlığımıza bağlı tüm yazma eser kütüphanelerinde kayıtlı yazma eserlerin künye bilgilerine ve görüntülerine erişilebilmektedir.

Müdürlüğümüze şahsen ya da posta/e-posta yoluyla yapılan eser görüntü talepleri[i] günlük takip edilmekte ve talep edilen görüntüler başvuru sahibine aynı gün elden verilmekte ya da e-posta yoluyla gönderilmektedir. Araştırma konuları gereği eserleri fiziksel olarak incelemek isteyen araştırmacıların gerekçesini detaylı biçimde Müdürlüğe sunmalarını müteakip başvuru yetkililer tarafından değerlendirilir.

Müdürlüğümüz koleksiyonlarında yer alan yazma eserlerin künye bilgilerine ayrıca kasif.mkutup.gov.tr adresinden de ulaşılabilmekte; eserlerin dijital görüntüleri ise dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr adresinden sisteme üye olunarak ücretsiz indirilebilmektedir.

Müdürlüğümüzce sunulan tüm okuyucu hizmetleri “Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliği” ile “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Birimlerdeki Yazma ve Nadir Basma Eserlerden Ücretsiz Faydalanma Yönergesi” çerçevesinde verilmekte olup okuyucu hizmetlerine ilişkin olarak Müdürlüğümüz kurumsal e-posta adresine (ankarabolge@yek.gov.tr) bildirilen öneri ve şikâyetler günlük takip edilmektedir.[i] Başvuru formlarına “Hizmetler” bağlantısından erişilebilir.