Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Nadir Matbu Eser Dijital Kopya Talepleri

Müdürlüğümüz koleksiyonunda bulunan nadir matbu eserlere (EHT … yer numaralı eserler) ilişkin olarak şahsen ya da posta/e-posta yoluyla yapılan eser görüntü talepleri[i] günlük takip edilmektedir. Kütüphanemizdeki nadir matbu eserlerin büyük bir kısmı henüz dijital ortama aktarılmadığından talep halinde ilgili eser/eserler Müdürlüğümüz personelince görüntülenerek okuyuculara ulaştırılmaktadır. Bu yüzden Müdürlüğümüze yapılan nadir matbu eser görüntü talepleri çoğunlukla e-posta yoluyla en geç 2-3 iş günü içerisinde karşılanmaktadır.

Müdürlüğümüzce sunulan tüm okuyucu hizmetleri “Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliği” ile “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Birimlerdeki Yazma ve Nadir Basma Eserlerden Ücretsiz Faydalanma Yönergesi” çerçevesinde verilmekte olup okuyucu hizmetlerine ilişkin olarak Müdürlüğümüz kurumsal e-posta adresine (ankarabolge@yek.gov.tr) bildirilen öneri ve şikâyetler günlük takip edilmektedir.[i] Başvuru formlarına “Hizmetler” bağlantısından erişilebilir.