Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Nadir Matbu Eser Ödünç Verme Hizmeti

Müdürlüğümüz koleksiyonlarında yer alan nadir matbu eserlere (… EHT … yer numaralı eserler) ilişkin olarak şahsen yapılan eser inceleme talepleri[i] Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde eserin okuyucu hizmetlerinden sorumlu personel eşliğinde incelenmesi zorunlu olup Müdürlüğümüzce gösterilen yer dışına çıkarılması mümkün değildir. İncelenen eser/eserlerden görüntü almak istendiği hallerde bu işlem de yine personel nezaretinde yapılabilir. Eserin kısmen veya tamamen görüntülenmesi talep edildiğinde ise talep edilen sayfa aralıkları başvuru formuna işlenerek görüntüleri en geç 2-3 iş günü içerisinde e-posta yoluyla gönderilmek üzere eser okuyucudan iade alınır. Nadir matbu eserlerin emanet verilmesine ilişkin tüm işlemler Müdürlüğümüzce uygulanan Kitap Deposu Kullanımı İle Okuyucu Hizmetlerine İlişkin Esaslara göre yürütülmektedir.

Müdürlüğümüzce sunulan tüm okuyucu hizmetleri “Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliği” ile “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Birimlerdeki Yazma ve Nadir Basma Eserlerden Ücretsiz Faydalanma Yönergesi” çerçevesinde verilmekte olup okuyucu hizmetlerine ilişkin olarak Müdürlüğümüz kurumsal e-posta adresine (ankarabolge@yek.gov.tr) bildirilen öneri ve şikâyetler günlük takip edilmektedir.

 [i] Başvuru formlarına “Hizmetler” bağlantısından erişilebilir.