Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Hakkımızda

Başkanlığımıza bağlı olarak 18.02.2019 tarihinde hizmete açılan Ankara Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü, Milli Kütüphane envanterinde yer alan yazma eserler ile nadir matbu eserleri 12.04.2019 tarihi itibariyle devralarak Milli Kütüphane idari binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Müdürlüğümüz kütüphanesinde, genellikle eserlerin geldiği ilin adıyla anılan 22 farklı koleksiyonda bir araya getirilmiş 26.885 cilt yazma eser, 370 cönk, 654 müellif müsveddesi ve 206 belge ile mevcuttaki eserlerin baskı yılına göre adlandırılmış 47 farklı koleksiyonda toplam 89.599 cilt nadir matbu eser bulunmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüz satın alma, bağış ve devir yoluyla çeşitli kişi, kütüphane ve kurumlardan yazma ve nadir matbu eseri kabul etmektedir. Kuruluşundan bu yana 76 adet yazma ve 444 adet nadir matbu eser koleksiyonumuza dâhil edilmiş olup yapılacak bağış ya da satın almalarla koleksiyonumuzun zenginleştirilmesine devam edilecektir.

 

Müdürlüğümüz, Milli Kütüphane idare binasının 2. katında hizmet vermekte olup bünyesinde Yazma Eserler Portalına erişimin sağlandığı bir okuma salonu, yazma ve nadir matbu eserlerin ayrı bölümlerde muhafaza edildiği bir kitap deposu ve hizmet içi eğitimlerin yapıldığı bir toplantı salonu yer almaktadır.

 

Okuyucu Hizmetleri

Müdürlüğümüzce, araştırmacılara koleksiyonlarımızdaki nadir matbu eserleri fiziksel olarak inceleme imkânı sunulmakta, eserlerden araştırma konularının gerektirdiği şekilde dijital kopyalar almalarına olanak verilmektedir. Kütüphanemizdeki nadir matbu eserlere gerek ödünç alma yoluyla gerekse de dijital kopyaların elektronik ortamda gönderilmesi yoluyla erişilebilmekte, okuyucu taleplerine ilişkin formlar kurumsal internet adresimizden indirilebilmektedir.

Müdürlüğümüz kütüphanesinde yer alan yazma eserlere ise çok yakın zamanda Yazma Eserler Portalı üzerinden erişim sağlanacak olmakla birlikte bugün itibariyle eserlerin künye bilgilerine kasif.mkutup.gov.tr adresinden ulaşılabilmekte; eserlerin dijital görüntüleri ise dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr adresinden sisteme üye olunarak ücretsiz indirilebilmektedir.

Ayrıca araştırmacılar okuyucu salonumuzda yer alan bilgisayarlar üzerinden Yazma Eserler Portalına erişerek Başkanlığımıza bağlı yazma eser kütüphanelerinde kayıtlı bulunan ve dijital görüntüsü sisteme aktarılmış olan tüm yazma eserlerin dijital görüntüleri ve künye bilgilerine de erişebilmektedir.

 

Kitap Satış

Başkanlığımız tarafından yayımlanan eserlerin Milli Kütüphane İdari Bina 2. Katta faaliyette bulunan Müdürlüğümüzden nakit ya da kredi kartı ile satışı yapılmaktadır. Ayrıca yayımlanan eserler Başkanlığımıza bağlı tüm yazma eser kütüphanelerinden ve esatis.yek.gov.tr adresinden temin edilebilmekte, ekitap.yek.gov.tr adresinden pdf biçiminde okuyucularımızın hizmetine sunulmaktadır.

Okuyucu ve araştırmacılara Başkanlığımızca yayımlanan tüm eserleri Müdürlüğümüz kitap satış bürosunda inceleme fırsatı tanınmaktadır.

 

                                                                  

Ankara Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne Bağlı Kütüphaneler

 

  1. Amasya Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
  2. Erzurum Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
  3. Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
  4. Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
  5. Vahit Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
  6. Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü